Výroba a predaj teplom zmraštiteľných izolačných hadičiek

NAŠE PRODUKTY:

CENNÍK našich výrobkov Vám na požiadanie zašleme mailom, faxom alebo poštou.

TZIH Teplom zmraštiteľné izolačné hadičky TZIH – zmršťovačky
TZIH-L Teplom zmraštiteľné izolačné hadičky s tavným lepidlom
TZH Teplom zmraštiteľné hadice strednostenné
TZOZ Teplom zmraštiteľné ochrany zvarov optických vlákien –  TZOZ