Všeobecné dodacie podmienky pre TZIH

VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY pre teplom zmraštiteľné izolačné hadičky TZIH

– Výrobky spĺňajú podmienky uvedené v TP 1097 a STN 34 6550. Zhoda vlastností uvedených výrobkov s technickými požiadavkami ustanovenými nariadeniami Slovenskej republiky č.400/1999 Z.z. z 22.12.1999 je podľa § 12 zákona potvrdená certifikátom č.02571/101/1/2001 zo dňa 17.05.2001.

– Dodávajú sa v kusoch dĺžky 1000 mm, prípadne nasekané na neštandardné dĺžky po dohode s odberateľom, alebo skruhované v dĺžkach 5 až 1000 m po dohode s odberateľom.

– Určité množstvo hadičiek je trvalo na sklade s možnosťou okamžitej dodávky.

– Dodacia lehota väčších množstiev hadičiek, ktoré nie sú na sklade, prípadne aspoň v štádiu rozpracovanosti je max. 2 mesiace po obdržaní objednávky.

– Pri opakovaných dodávkach je možné dohodnúť individuálne cenové a dodacie podmienky.

CENNÍK našich výrobkov Vám na požiadanie zašleme mailom, faxom alebo poštou.

ZĽAVY – poskytované pri odbere hadičiek pri celkovej fakturovanej cene vyššej ako 100 € (bez DPH).

Tabuľka zliav

a, Osobný odber – 2.5 %
b, Platba v hotovosti – 2.5%
c, Platba vopred pred prevzatím tovaru – 2.5 %
d, Množstevný rabat pri odbere hadičiek jednej farby a typu v dĺžke viac ako:
* TZIH 000 – 004 nad 200 m
* TZIH 005-008 nad 100 m
-2.5 až -10 % v závislosti od celk. odobratého množstva

Pri dodávkach expedovaných poštou v celkovej hodnote nižšej ako 100 € bez DPH, účtujeme prepravné náklady vo výške 4,5 € bez DPH.

Pri platbe vopred sa faktúra odošle odberateľovi až po vyrobení a pripravení tovaru na expedíciu. Po uhradení faktúry a predložení, alebo zaslaní dokladu o vykonanej platbe, resp. po nabehnutí platby na bežný účet, možno tovar ihneď prevziať, alebo expedovať poštou.

Osobný odber
– v mieste prevádzky:     ul. Kalinčiakova 46, 900 01 MODRA, tel./fax: 033 647 47 54
– v pracovných dňoch od 8.00 až 19.00 hod. (odporúčame vopred sa telefonicky ohlásiť)

Pozn.- Splatnosť faktúry je 14 dní. Ak nie je faktúra v tomto termíne uhradená, nemožno faktúrovaný tovar naďalej rezervovať a pri oneskorenej platbe nemôžeme zaručiť okamžitú expedíciu zaplateného tovaru.

Skladovanie:
Hadičky skladovať na miestach chránených pred priamym svetlom a slnečným žiarením, pri teplotách -20 až + 40 °C. Výrobca zaručuje použiteľnosť minimálne 24 mesiacov. Pred použitím chrániť pred lokálnym prehriatím napr. od vykurovacích telies.

Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym alebo neodborným použitím výrobku

Ďakujeme Vám, že ste sa oboznámili s našou ponukou a tešíme sa na spoluprácu s Vami.