Teplom zmraštiteľné izolačné hadičky s tavným lepidlom

TEPLOM ZMRAŠTITEĽNÉ IZOLAČNÉ HADIČKY pre elektrotechniku typ 987 TZIH 00.-L hadičky s teplom taviteľným lepidlom – dvojvrstvové

TZIH2

  • D1 – Vnútorný priemer pred zmraštením
  • D2 – Vnútorný priemer po zmraštení
  • DL – Vnútorný priemer s lepidlom
  • s – Hrúbka steny po zmraštení

Charakteristické vlastnosti hadičiek s lepidlom:

  • Dvojvrstvová stena hadičky (plášťový izolačný materiál + vrstva tavného lepidla)
  • Farba lepidla: štandartne biela, po dohode s výrobcom môže byť i čierna
  • Schopnosť vytvorenia vodo i elektro -izolačnej ochrany spojov po zmraštení
  • Lepidlo dlhodobo bráni uvoľneniu hadičky vplyvom tzv. “studeného toku” plastov
  • Rýchla, jednoduchá a spoľahlivá aplikácia – zmraštenie i nalepenie v jednej operácii

Všetky rozmery sú v mm.

Zmraštenie 2:1

Typ D1 D2 DL s Rozsah použiteľnosti
TZIH 000-L 1.6 0.8 1.6 0.4 1.6-0.0
TZIH 001-L 2.4 1.2 2.6 0.5 2.1-0.0
TZIH 002-L 3.2 1.6 3.0 0.5 3.0-1.2
TZIH 003-L 4.8 2.4 4.6 0.5 4.6-2.4
TZIH 004-L 6.4 3.2 6.0 0.6 5.6-3.2
TZIH 005-L 9.5 4.8 8.9 0.6 8.5-4.8
TZIH 006-L 12.7 6.4 11.8 0.6 11.5-6.4
TZIH 007-L 19.0 9.5 19.0 0.8 19.0-9.5
TZIH 008-L 25.4 12.7 24.0 0.9 24.0-12.7

Zmraštenie 3:1

Typ D1 D2 DL s Rozsah použiteľnosti
 
TZIH 2 6.0 2.0 6.0 0.8 6.0-2
TZIH 3 9.0 3.0 9.0 0.9 9.0-3
TZIH 4 12.0 4.0 11.8 1.0 11.8-4

Rozsah použiteľnosti
Oproti deklarovanému rozmeru hadičky je zmenšený o hrúbku vrstvy teplom taviteľného lepidla. Spodná hranica sa však zásluhou nadbytku lepidla v hadičke po zmraštení, môže posunúť smerom k nižším hodnotám. Vhodnosť použitia však odporúčame najprv prakticky overiť.

Použitie
Teplom zmraštiteľné hadičky s tavným lepidlom sú určené na izoláciu spojov pri ktorých požadujeme vytvorenie pevného a stáleho spojenia zmraštenej izolačnej hadičky s podkladom, resp. pri spojoch kde je nutné zaručiť ich dlhodobú vodotesnosť pri teplote použitia do 60 °C.

Princíp
Pružná medzivrstva tavného lepidla s veľmi dobrou priľnavosťou k bežným izolačným materiálom (PE, EVA kopolymér, PVC), ale i ku kovom, zabraňuje uvoľneniu spoja vplyvom tzv. “studeného toku” plastov ku ktorému prichádza vplyvom rôznej dilatácie materiálov po dlhšom časovom období pri použití zmraštiteľných hadičiek bez tavného lepidla.

Vyhotovenie – zvláštnosti
Vnútorné steny hadičiek sú pokryté vrstvou teplom taviteľného lepidla. Lepidlo je pri normálnej teplote okolia nelepivé – aktivizuje sa až po ohriatí, pri zmrašťovaní hadičky. Vzhľadom k tomu, že lepidlo sa dodatočne pridáva do hadičiek vyrobených v bežnej rozmerovej rade, treba pri aplikácii hadičiek s tavným lepidlom počítať so zmenšením vnútorného priemeru hadičiek pred zmraštením o hrúbku steny lepidla t.j. 0.3 až 1.2mm (viď obr. + tab. *rozsah použitia). Avšak po zmraštení je nadbytok lepidla v hadičke taký veľký, že v hadičkách menších priemerov (000 až 003) vypĺňa celý vnútorný priestor – čo umožňuje rozšíriť použiteľnosť hadičky väčšieho priemeru smerom k menším priemerom podkladu.

Montáž
Hadička zodpovedajúceho priemeru sa navlečie na dielec, ktorý ňou chceme izolovať (vopred očistený od hrubých nečistôt – mastnoty a prachu) a ohrejeme ju plameňom, horúcim vzduchom, alebo sálavým teplom. Po zahriatí sa hadička zmraští a tuho obopne izolovaný dielec. Súčasne sa roztaví vrstva tavného lepidla na vnútorných stenách hadičky a vyplní nerovnosti a voľné priestory medzi podkladom a zmraštiteľnou hadičkou. Nadbytok lepidla vyteká na bokoch zmraštiteľnej hadičky.

Možné problémy pri prvých skúsenostiach:

1. Zvliekanie – plávanie hadičiek po spoji.
Po zmraštení hadičky a roztavení tavného lepidla funguje vrstva tavného lepidla ako klzná vrstva a v prípade nerovnakej hrúbky podkladu sa hadička môže vplyvom zmrašťovacej sily sama zvliecť z miesta na ktorom sme ju chceli umiestniť. S týmto javom treba vopred počítať a vopred riešiť tvar podkladu tak, aby sa hadička sama po zmraštení uzamkla na vhodnom mieste, alebo ju na požadovanom mieste pridržať pinzetou, alebo rukou do okamžiku ochladenia. Ochladenie možno urýchliť napríklad ofúknutím, alebo ponorením spoja do vody.

2. Netesnosť lepeného spoja
a, Nečistota, prach, nedostatočné odmastnenie lepeného povrchu (izopropylalkohol, acetón, technický benzín), resp. potreba zdrsnenia povrchu brúsnym plátnom.
b, Nedostatočné prehriatie podkladového materiálu po zmraštení hadičky. Priľnavosť tavného lepidla k lepeným povrchom sa uplatní len pri dostatočnej teplote lepeného povrchu. Predovšetkým v prípade ak je podkladový materiál tepelne vodivý treba dbať na dodatočný ohrev hadičky i po jej úplnom zmraštení kvôli prehriatiu hornej – lepenej vrstvy podkladového materiálu.

Dodávanie
Podľa všeobecne platných dodacích podmienok pre TZIH. Štandartne v kusoch dĺžky 500 mm. Nastrihané v dĺžkach 50mm, balené po 100 až 200 ks, prípadne iné neštandardné dĺžky po dohode s odberateľom. Materiál polotuhý P a PT (teplota zmrašťovania 125 a 135°C). Farba hadičiek: čierna alebo biela. Farba lepidla: čierna alebo biela.

Údaje pre objednávku:

a, Názov hadičky vrátane typu a čísla TP 1097
b, Označenie TZIH + číselný symbol
c, Vnútorný priemer pred zmraštením / Vnútorný priemer po zmraštení
d, Tuhosť materiálu (P – polotuhý,PT polotuhý- tuhší)
e, Horľavosť materiálu (N – znížená horľavosť, 0 -alebo vynechaný symbol, mat. bez retardéru horenia)
f, Teplom taviteľné lepidlo (L – hadička s lepidlom) štandartne sa dodáva lepidlo bielej farby, po dohode možno dodať i lepidlo čiernej farby
g, Slovné, alebo číselné (podľa STN 34 6550) označenie farby hadičkyfarby hadičiek: biela a čierna
h, Požadovaná celková dĺžka hadičiek v bežných metroch

Príklad objednávky:
príklad objednávky
To značí: teplom zmraštiteľná izolačná hadička pre najvyššiu prevádzkovú teplotu 135°C, typ 987, číselný symbol 004, polotuhý materiál, bez retardéru horenia, dvojvrstvová s teplom taviteľným lepidlom, čierna farba, v celkovej dĺžke 100m.

Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym, alebo neodborným použitím výrobku.

Ďakujeme Vám, že ste sa oboznámili s našou ponukou a tešíme sa na spoluprácu s Vami.