Teplom zmraštiteľné izolačné hadičky

TEPLOM ZMRAŠTITEĽNÉ IZOLAČNÉ HADIČKY pre elektrotechniku
Typ 987 TZIH 000 až 008 + TZIH 1 až 4

a. -štandardné hadičky bez lepidla

TZIH

b. -hadičky s teplom taviteľným lepidlom

  • D1 – Vnútorný priemer pred zmraštením
  • D2 – Vnútorný priemer po zmraštení
  • DL – Vnútorný priemer s lepidlom
  • s – Hrúbka steny po zmraštení
  • *D1T – Typický vnútorný priemer pred zmraštením

Rozmerová tabuľka (Rozmery v mm, Zmraštenie 2:1)

Typ D1 D2 DL s *D1T
TZIH 000 1.6 0.8 1.6 0.4 2.0
TZIH 001 2.4 1.2 2.6 0.4 3.0
TZIH 002 3.2 1.6 3.0 0.5 3.8
TZIH 003 4.8 2.4 4.6 0.5 5.1
TZIH 004 6.4 3.2 5.7 0.6 6.5
TZIH 005 9.5 4.8 8.7 0.6 9.5
TZIH 006 12.7 6.4 11.7 0.6 12.7
TZIH 007 19.0 9.5 19.0 0.8 22.0
TZIH 008 25.4 12.7 24.0 0.9 25.4

Zmraštenie 3:1

Typ D1 D2 DL s *D1T
 
TZIH 2 6.0 2.0 6.0 0.8 6.8
TZIH 3 9.0 3.0 9.0 0.9 10.0
TZIH 4 12.0 4.0 11.8 1.0 12.7

Použitie
Teplom zmraštiteľné hadičky sú univerzálne použiteľné. Zvlášť vhodné sú na izoláciu káblových spojov, úpravu vonkajšieho priemeru a vystuženie pri konektorovaní, ako mechanická a protikorózna ochrana, prípadne i na dekoračné účely. Hadičky s teplom taviteľným lepidlom sú schopné pri správnej aplikácii zabezpečiť dokonalú vodotesnosť zhotoveného spoja. Lepidlo dlhodobo fixuje zmraštenú hadičku na podkladný materiál.

Charakteristika
Vyrobené sú zo zosieteného modifikovaného polyolefínu. Pri ich výrobe a aplikácii sa využíva tzv. tvarová pamäť tohto materiálu, ktorý sa zosietením mení z termoplastu na reaktoplast. Materiál sa po ohriatí nad bod tavenia nerozteká, mäkne a má snahu vrátiť sa do tvaru, ktorý mal v čase zosieťovania. Materiál má zvýšenú odolnosť voči pretlačeniu. Najvyššia prevádzková teplota je 135°C a krátkodobo ho možno vystaviť i teplotám do 250 °C.

Materiál

Hadičky sa vyrábajú z dvoch typov základného materiálu. Štandartné vyhotovenie – polotuhé na báze PE (P štandard + PT tuhšia) a mäkšie-ohybné vyhotovenie na báze EVA kopolyméru. Prirodzená horľavosť obidvoch základných materiálov sa znižuje prídavkom retardéru horenia.
Vyrábajú sa vo farbách
: priesvitná-prírodná, biela, žltá, zelená, červená, hnedá, modrá, fialová, oranžová, sivá a čierna.
Poznámka:

Mäkký materiál: samozhášavécelá farebná škála, horľavé čierna, biela, tmavomodrá a červená. Polotuhý materiál: čierna, biela, tmavomodrá a červená).

Montáž
Montáž je jednoduchá a rýchla. Hadička zodpovedajúceho priemeru sa navlečie na dielec ktorý ňou chceme izolovať a ohrejeme ju plameňom, horúcim vzduchom alebo sálavým teplom. Po zohriatí sa hadička zmraští a tuho obopne izolovaný dielec. Hadička s teplom taviteľným lepidlom sa pri zmrašťovaní navyše prilepí k podkladu a vytvorí vodotesný spoj. Na ohrev možno použiť výkonnejší fén, propán-butánové horáky alebo plynový varič. Plameň by mal byť mäkký, žltý, nečmudivý. Ostrý, modrý plameň môže poškodiť povrch hadičky. Po zmraštení vytvorí hadička estetický, trvanlivý a spoľahlivý kryt izolovaného dielca.

Dodávanie
a. Štandardná dodávka v kusoch dĺžky 1000 (500) mm
b. Skruhované na cievkach v dĺžkach 100 až 1000m (po dohode s odberateľom)
c. Sekané v neštandardných dĺžkach (po dohode s odberateľom)

Štandardne sa dodávajú hadičky bez teplom taviteľného lepidla. Dodávku hadičiek s teplom taviteľným lepidlom je nutné vyznačiť v objednávke (dodávajú sa v kusoch dĺžky max. 500mm). Hadičky sú balené v PE fólii a pri expedícii poštou v kartónových obaloch.

Všeobecné dodacie podmienky nájdete tu.

Označovanie
Podľa rozmerovej tabuľky pri obrázku.

TZIH 000 až 008 + vnútorný priemer pred zmraštením/vnút. priemer po zmraštení + materiál (polotuhý a mäkký), horľavosť, hadičky s lepidlom – bez lepidla + farba. viď. príklad objednávky na konci strany.

Technické údaje

Zmrašťovacia teplota 125°C polotuhá (P)
135°C polotuhá-tuhšia (PT)
100°C mäkká (M)
Teplota použitia (prevádzková) -55 +130 °C
Max.zmena dĺžky po zmraštení +3 – 10%
Elektrická pevnosť min. 10 kV/mm
Vnútorná rezistivita min. 1014 Ohm . m
Nasiakavosť max. 0.2%
Horľavosť (kyslíkové číslo) min. 25 % O2
Bod mäknutia lepidla 60 – 80 °C

Údaje pre objednávku:

a, Názov hadičky vrátane typu a čísla TP 1097
b, Označenie TZIH + číselný symbol
c, Vnútorný priemer pred zmraštením / Vnútorný priemer po zmraštení
d, Tuhosť materiálu (P – polotuhý, PT polotuhý-tuhší, M – mäkký)
e, Horľavosť materiálu (N – znížená horľavosť, 0 – alebo vynechaný symbol, mat. bez retardéru horenia)
f, Teplom taviteľné lepidlo (L – hadička s lepidlom, vynechaný symbol – hadička bez lepidla). Štandardne sa dodáva lepidlo bielej farby, po dohode možno dodať i lepidlo čiernej farby.
g, Slovné, alebo číselné (podľa STN 34 6550) označenie farby hadičky farby hadičiek: prírodná-priesvitná, biela, žltá, zelená, červená, hnedá, modrá, fialová, oranžová,sivá a čierna
h, Požadovaná celková dĺžka hadičiek v metroch

Príklad objednávky:

Teplom zmraštiteľná izolačná hadička typ 987, TP 1097

objednávka

To značí: Teplom zmraštiteľná izolačná hadička pre najvyššiu prevádzkovú teplotu 135 °C, typ 987, číselný symbol 004, polotuhý materiál, bez retardéru horenia, dvojvrstvová s teplom taviteľným lepidlom, čierna farba, v celkovej dĺžke 100m.

Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym, alebo neodborným použitím výrobku.

Ďakujeme Vám, že ste sa oboznámili s našou ponukou a tešíme sa na spoluprácu s Vami.