Teplom zmraštiteľné hadice s lepidlom

TEPLOM ZMRAŠTITEĽNÉ HADICE strednostenné TZH 01-05 -L

Rozmery

Typ
Označenie
D1
D2
s
TZH 01 12/3 12 3 2.4
TZH 02 17/5 17 5 2.9
TZH 03 20/7 20 7 2.4
TZH 04 25/8 25 8 3.6
TZH 05 30/10 30 10 2.5
  • D1 – vnútorný priemer v dodanom stave [mm] min.
  • D2 – vnútorný priemer po zmrašťení [mm] min.
  • s – hrúbka steny po zmraštení [mm]

Použitie
Teplom zmraštiteľné hadice sú univerzálne použiteľné. Zvlášť vhodné sú na izoláciu káblových spojov, úpravu vonkajšieho priemeru a vystuženie pri konektorovaní, ako mechanická a protikorózna ochrana, prípadne i na dekoračné účely. Hadice s teplom taviteľným lepidlom sú schopné zabezpečiť dokonalú vodotesnosť zhotoveného spoja.

Charakteristika materiálu
Hadice sú vyrobené zo zosieteného modifikovaného polyolefínu. Pri ich výrobe a aplikácii sa využíva tzv. tvarová pamäť tohto materiálu, ktorý sa zosietením mení z termoplastu na reaktoplast. Materiál sa po ohriatí nad bod tavenia nerozteká, mäkne a má snahu vrátiť sa do tvaru, ktorý mal v čase zosieťovania. Mimoriadne výhodné mechanické a chemické vlastnosti zosieteného polyolefínu umožňujú širokú použiteľnosť zmraštiteľných hadíc. Hadice možno krátkodobo vystaviť i teplotám do 250 °C! Vyrábajú sa len v čiernej farbe.

Montáž
Montáž je jednoduchá a rýchla. Hadica zodpovedajúceho priemeru sa navlečie na dielec ktorý ňou chceme izolovať a ohrejeme ju plameňom, horúcim vzduchom alebo sálavým teplom. Po zohriatí sa hadica zmraští a tuho obopne izolovaný dielec. Hadica s teplom taviteľným lepidlom sa navyše prilepí k podkladu a vytvorí vodotesný spoj. Pri zvýšených nárokoch na tesnosť zhotoveného spoja je nutné povrch podkladového materiálu odmastiť (napr. izopropylalkoholom) resp. i zdrsniť brúsnym plátnom. Na ohrev možno použiť výkonný fén, propán-butánové horáky alebo plynový varič. Plameň by mal byť mäkký, žltý, nečmudivý. Ostrý, modrý plameň môže poškodiť povrch hadičky. Po zmraštení vytvorí hadička estetický, trvanlivý a spoľahlivý kryt izolovaného dielca.

Dodávanie
V kusoch dĺžky 500 a 1000 mm. Ak nie je dohodnuté s odberateľom inak, je bežná kusová dĺžka 500, alebo 1000 mm. Hadičky sú balené v PE fólii a pri expedícii poštou v kartónových obaloch.

Merná hmotnosť [kg/m3] 1050
Zmrašťovacia teplota [°C] 125 až 200
Pevnosť v ťahu pri pretrhnutí – minimálne [Mpa] 13
Ťažnosť pri pretrhnutí – minimálne [%] 350
Max.zmena dĺžky po zmraštení [%] -15 +5
Teplota použitia [°C] dlhodobo
[°C] krátkodobo
do 100
do 150
Odolnosť proti teplotnému nárazu 4h/200 °C neskvapne, netečie
Elektrická pevnosť min. [kV / mm] 12
Vnútorná rezistivita min. [Ohm.m] 1013 Ohm.m
Korozivita nekorozívne
Nasiakavosť max. [%] 0.2
Bod mäknutia lepidla [°C] 90-100

Príklad objednávky

Príklad: 50 ks , TZH 04-25/8,
1000mm (500mm), s lepidlom
Údaj Význam
“50 ks” počet kusov
“TZH 04-25/8” typ hadice
“1000mm (500mm)” kusová dĺžka hadice
“s lepidlom” s lepidlom / bez lepidla

Hadičky spĺňajú podmienky uvedené v PN 22 003 Dodávajú sa v kusoch dĺžky 1000 mm (500 mm).
Určité množstvo hadíc je trvalo na sklade s možnosťou okamžitej dodávky. Dodacia lehota väčších množstiev hadíc, ktoré nie sú na sklade, prípadne aspoň v štádiu rozpracovanosti, je max. 2 mesiace po obdržaní objednávky. Pri opakovaných dodávkach je možné dohodnúť individuálne cenové a dodacie podmienky.

Osobný odber :

v mieste prevádzky: ul. Kalinčiakova 46, 900 01 MODRA, tel./fax 033 647 47 54

v pracovných dňoch od 8.00 až 19.00 hod. (odporúčame vopred sa telefonicky ohlásiť)

ZĽAVY – poskytované pri odbere hadíc pri celkovej faktúrovanej cene vyššej ako 166 € bez DPH:

a, Osobný odber – 2.5 %
b, Platba v hotovosti – 2,5 %
c, Platba vopred pred prevzatím tovaru – 2,5 %
d, Množstevný rabat pri odbere hadíc jedného typu v dĺžke viac ako 100m až -5%. V závislosti od celk. odobratého množstva.

Pri dodávkach expedovaných poštou v celkovej hodnote nižšej ako 100 € bez DPH, účtujeme prepravné náklady vo výške 4,5 € bez DPH.

Pri platbe vopred sa faktúra odošle odberateľovi až po vyrobení a pripravení tovaru na expedíciu. Po uhradení faktúry a predložení, alebo zaslaní dokladu o vykonanej platbe, resp. po nabehnutí platby na bežný účet, možno tovar ihneď prevziať, alebo expedovať poštou.

Pozn.- Splatnosť faktúry je 14 dní. Ak nie je faktúra v tomto termíne uhradená, nemožno faktúrovaný tovar naďalej rezervovať a pri oneskorenej platbe nemôžeme zaručiť okamžitú expedíciu zaplateného tovaru.

Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym alebo neodborným použitím výrobku.

Ďakujeme Vám, že ste sa oboznámili s našou ponukou a tešíme sa na spoluprácu s Vami.