Produkty

TZIH Teplom zmraštiteľné izolačné hadičky
TZIH-L Teplom zmraštiteľné izolačné hadičky s tavným lepidlom
TZH Teplom zmraštiteľné hadice
TZOZ Teplom zmraštiteľné ochrany zvarov optických vlákien