Teplom zmraštiteľné ochrany zvarov optických vlákien

Teplom zmraštiteľné ochrany zvarov optických vlákien kompaktné TZOZ -1C dĺžka 60, alebo 40mm

Používa sa na ochranu krehkého zvaru optovlákna proti mechanickému poškodeniu i proti vplyvom prostredia.

Skladá sa z priesvitnej teplom zmraštiteľnej hadičky, kovovej nerezovej výstužnej tyčinky a teplom taviteľnej hadičky, ktorá tvorí vnútorný priechodný povrch kompletu.

Dodáva sa ako jednoliaty celok, ktorý sa skladá z neoddeliteľných jednotlivých súčastí ktoré sú chránené proti posuvu čiastočným zmraštením vonkajšej teplom zmraštiteľnej hadičky. Kompaktná forma kompletu umožňuje jednoduchú manipuláciu s krytom počas jeho aplikácie bez nebezpečenstva posuvu jednotlivých komponentov pred konečným zmraštením v ohrievacej komôrke zváračky optických vlákien.

Balenie v polyetylénovej fólii. Obsah jedného balenia = 50 ks.
Materiál plastové hadičky sú vyrobené z EVA kopolyméru s teplotou zmrašťovania okolo 100 °C. To umožňuje zníženie teploty v piecke zváračky a tým aj skrátenie celkového času aplikácie.

 

Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym alebo neodborným použitím výrobku